Dünyanın ilk kahvehanesi 1554 yılında Şam ‘dan gelmiş olan Hakim ve Cem isimli iki tacir tarafından İstanbul ‘da açılmıştır.

İlk Türk Devleti

ilk türk devleti
ilk türk devleti

İlk Türk Devleti Asya Hun İmparatorluğu M.Ö. 1760 yıllarına dayanan geçmişe sahip olup, Moğolistan civarında kurulmuş devlettir.

Türk devlet geleneğinin ilk örneği olan Asya Hun İmparatorluğu, 552’de Avarlar’ın yıkılması sonucu Bumin Kağan tarafından kuruldu. Başkenti Ötüken olan ilk Türk devleti, Türk adıyla kurulan ilk devlet olma özelliği taşır.

Büyük Hun İmparatorluğu yada Asya Hun İmparatorluğu olarak geçen ve M.Ö 220 tarihlerinde hüküm sürmüş devlettir.

Çin Seddi Asya Hun İmparatorluğu saldırılarını korumak için yapılmıştır.

Bu devlete ait boylar göçebe hayat sürmekteydi. Sürekli akınlar yapmakta olan Hunlar, yerleşik hayatı kendilerine yakışık görmezlerdi. Kapalı evler, kaleler ardında yaşamak istemiyorlardı. Hunlar, göçebe tarzda yaşam tarzları nedeniyle kuraklıkta hemen atlarına atlar ve otaklarını başka bölgelere taşırlardı.

Göçebe ve savaşçı karakterleri nedeniyle bölge insanları Hunlardan çok korkarlardı.

İlk Türk Devleti

Hun İmparatorluğunu bir çok kavim oluşturmaktaydı. Devletin adı olan “Hun” ismi, adam, insan ve halk manasına gelmektedir. Hunlar göçebe hayat yaşar ve savaşçı ruhları ile yaşarlardı. Yerleşik hayat yaşamamalarına rağmen kısmen tarım ile de uğraşırlardı. Büyükbaş hayvancılık yapmazlardı.

Türk boylarının atası olarak bilinen Hun Devleti, sürekli hareket etmeleri nedeniyle bölgede diğer devletlere büyük korku salmıştır.

  • Ordu ücretli değildi.
  • Ordunun temeli atlı askerlere dayanırdı.
  • Ordu tümen sistemine göre teşkilatlanmıştır. (Onluk sisteme göre)
  • Kullanılan savaş araçları ok ve yaydı. Yakın dövüşte kılıç ve kargı kullanılırdı.

Türk Tarihinde İlkler

İlk Türk sanat merkezi olan Altay Dağları civarında bulunan mezarlar bunun bir örneğidir. Ölüler mezara değerli eşyaları ile birlikte gömülmekteydi. Bu eşyalar da savaşçı bir toplum olan Hunlar’da kılıç önemli ölçüde fazladır.

MEB’de yer alan Tarih dökümanına linkten ulaşabilirsiniz.

Hunlar daha sonraki Türk medeniyetinin temellerini atmışlardır. Türk tarihinin öncülüğü yapan Hunlar, daha da ilerleyerek düzen ve sistemlerini daha sonra gelen nesillere de aşılamışlardır. İlk Türk sanatının merkezi olarak Altay dağlarıdır. Özellikle Altay dağlarında bulunan kurganlar (mezarlar) bunun en önemli kanıtıdır. Bu mezarlara gömülen ölüler değerli eşyalarıyla birlikte gömülürlerdi. O zamana kadar kullanılan düz kılıçların aksine Türkler tarafından kullanılan eğri kılıçlara kurganlarda çok rastlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: İçerik koruması uyarısı!!