Dünyadaki ilk daktilo 1829 yılında William Austin Burt tarafından “tipograf” ismi ile icat edilmiştir.

Dünyadaki İlk Ansiklopedi

Dünyadaki İlk Ansiklopedi

Dünyadaki İlk Ansiklopedi

Dünyadaki ilk ansiklopedi Paul Scalich ‘in yazmış olduğu Basle’de Encyclopaedia Seu Orbis Disciplinarum ismindeki ansiklopedi 1559 yılında yayınlanmıştır.

Bu ansiklopedi dışında içerisindeki tüm bilgilerin alfabetik sıralanmış şekilde hazırlanan ilk ansiklopedi ise Antoine Furetiere tarafından hazırlanan “Dictionnaire Universel” olmuştur.

İngilizce dilinde ilk ansiklopedi de 1704 yılında Londra’da, John Harris’in “Lexicon Technicum” adlı yapıtıdır. Yalnızca Sanat Şartlarını değil, Sanatın Kendilerini de açıklayan, birçok açıdan İngilizce yazılmış ilk alfabetik ansiklopedi olarak bilinir.

Tarihte bölümler halinde yayınlanan ilk ansiklopedi ise 64 ciltten oluşan Universel Lexicon olmuştur. Bu ansiklopediyi hazırlayan Zeller ekonomik koşulları nedeniyle bu ansiklopediyi çok zor koşullarda hazırlamıştır.

Ansiklopedi Nedir?

Ansiklopedi içerisinde bir çok konuda bilgiyi bulunduran kitaplardır. Genellikle ciltler halinde olup, içerik başlığı alfabetik sıraya göre dizilmiş ciltlerden meydana gelmektedir. Günümüzde teknoloji ve bilimin ilerlemiştir. Bunun sonucunda, ansiklopediler yerini internet ile bilgiye ulaşma tekniğine bırakmıştır. Kütüphanelerde eski ansiklopediler halen yer almaktadır.

Ansiklopedi bir kitap mıdır?

Ansiklopedi sözcüğünün Türkçe karşılığı “bilgilik”tir.

İlk Türk Ansiklopedi Ne Zaman Hazırlanmıştır?

1984 yılında 33 cilt olmak üzere tamamlanmıştır. 41 yılda vücuda geldiği için “Yorgun Ansiklopedi” olarak da bilinmektedir.

I. cilt 1946’da; II. cilt 1947’de, III. cilt 1949’da, IV. Cilt ise 1950 tarihlerinde olmak üzere ilk dört cilt “İnönü Ansiklopedisi” ismiyle yayımlanmıştır. Yayımcı Milli Eğitim Basımevi olarak gerçekleşmiştir.

Ansiklopedi Kelimesi Kökeni

Fransızca encyclopédie sözcüğünden alıntıdır. Türkçe’de “ansiklopedi” olarak yazılıp okunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: İçerik koruması uyarısı!!