tarihteki ilk okul

Dünyadaki ilk ingilizce sözlük 1604 yılında Londra'da Robert Cawdrey tarafından hazırlanmıştır.
error: İçerik koruması uyarısı!!