Pilin icadı

Dünyadaki ilk mancınık M.Ö. 500 yıllarında Yunanlılar ve Kartacalılar tarafından kullanılmıştır.
error: Content is protected !!