ilk pusulayı kim buldu

Dünyadaki ilk katarakt ameliyatı Ebu'l-Kasım Ammâr b. Ali el-Mevsılî tarafından kendisinin tasarladığı enjektör biçimindeki özel bir iğne ile yapılmıştır.
error: İçerik koruması uyarısı!!