ilk hava savaşı

Dünyanın kürtaj yapmaya izin veren ilk ülkesi Sovyetler Birliğidir ve 1920 yılında çocuk aldırmaya yasal olarak izin vermiştir.
error: İçerik koruması uyarısı!!