cep telefonunun bulunuşu

Dünyada hamiline yazılarak kullanılan ilk çek, 22 Nisan 1659 ‘da Londra ‘da Nicholas Vanacker’a ödenmiştir.
error: Content is protected !!