asfalt

Dünyadaki yazılan ilk kitap Kuzeybatı Çin ‘de bulunmuş ve M.S. 868 yılında yazılmıştır. Adı “Diamond Sutra” olan bu kitap, Diamond ingilizcede elmas anlamına gelmektedir. Sutra anlamı ise dini bilgi ve vaaz anlamı taşımaktadır.

Dünyadaki İlk Asfalt

Dünyadaki İlk Asfalt Dünyadaki ilk asfalt M.Ö. 2500 yıllarında Pakistan ‘da bulunan Mohenjo-Daro hamamlarının tuğlaları arasında yapıştırıcı olarak kullanılmıştır. O dönemlerde Mezopotamya bölgesinde bulunan kaldırım taşlarının da birbirine asfalt ile yapıştırıldığı bilinmektedir. Katran ve taş karışımı olan ve “tarmakadam” ismi…

error: İçerik koruması uyarısı!!