Ahmed Cevdet Paşa

Ahmed Cevdet Paşa


Ahmed Cevdet Paşa Biyografisi Ahmed Cevdet Paşa Ahmet Cevdet Paşa 1822 ile 1895 yılları arasında yaşamış bir bilimadamı ve aynı zamanda da devlet adamıdır. Gerçek ismi Ahmed’dir ve Cevdet mahlâsını, İstanbul’da öğrenim gördüğü sırada şâir Süleyman Fehim Efendi’den almıştır. Osmanlı Devleti ‘nde 19.  yüzyılda yetişen büyük devlet ve bilim adamı....


Sayfalar 1 - 11