Ahmed Cevdet Paşa

Dünyada bir uçağa gönderilen ilk mesaj 1916 yılında Binbaşı olan C.E.Prince tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ahmed Cevdet Paşa

Ahmed Cevdet Paşa Biyografisi Ahmet Cevdet Paşa 1822 ile 1895 yılları arasında yaşamış bir bilimadamı ve aynı zamanda da devlet adamıdır. Gerçek ismi Ahmed’dir ve Cevdet mahlâsını, İstanbul’da öğrenim gördüğü sırada şâir Süleyman Fehim Efendi’den almıştır. Osmanlı Devleti ‘nde 19.  yüzyılda yetişen…

error: Content is protected !!