1. Balkan Savaşı

Dünyadaki ilk aşk şiiri yaklaşık 4000 yıl kadar önce Sümerliler tarafından Nippur şehrinde yazılmıştır.
error: İçerik koruması uyarısı!!