Dünyadaki ilk jet savaş uçakları arasındaki çatışma, 8 Kasım 1950 tarihinde Kuzey Kore ‘de yapılmıştır.

Isaac Newton

Isaac Newton Biyografisi

isaac newton

isaac newton

Sir Isaac Newton, 4 Ocak 1643’te doğmuş 31 Mart 1727’de vefat etmiş İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, felsefeci ve simyacıdır.

Isaac Newton Biyografisi

Evrensel kütle çekimi ve hareketin üç kanununu bulan kişidir. Buluşlarıyla bilim dünyasında devrim yaratmıştır. Yerçekimi kanunu Newton adıyla anılır.

Isaac Newton Kimdir?

Tarihte en önemli bilimsel kitaplardan biri olan Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica adlı kitabı 1687 yılında yayınlanmıştır. İlk yansıtmalı teleskobu bulan kişi Newton‘dur. Beyaz ışığın bir prizmaya tutulması sonucu renklerin temel hallerine ayrılması durumunu ortaya çıkarmıştır.

Isaac Newton Hayatı

Isaac Newton 1642 yılının Noel gününde dünyaya geldi. İngiltere’nin Grantham şehrinin yakınlarında Woolsthorpe yerleşkesinde erken doğum sonucu dünyaya geldi. Newton‘un erken doğumu ve zayıf bir çocuk olarak dünyaya gelmesi sebebiyle yaşaması beklenmiyordu. Babası doğumundan önce ölmüştü. Annesi Newton 4 yaşında iken başka biriyle evlendi ve onu anneannesinin yanına bıraktı. 7 yıl sonra annesi kocası ölünce kalan mirasla beraber geri döndü.

19 yaşında nişanlanan Isaac Newton çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle bu ilişkisini sonlandırdı ve hayatı boyunca hiç evlenmedi.

Isaac Newton Eğitimi

1661 yılında Cambridge’de Trinity College’de eğitimine devam eden Newton bir yandan da okulda çalışıyordu. Cambridge’de Copernicus ve Kepler’in teorileri göz ardı ediliyor, Galileo’nun çalışmaları tanınmıyordu ve Aristoteles felsefesi hakimdi. Cambridge’deki üç yıl boyunca cebir, geometri ve trigonometri dersleri aldı, Latince ve Eski Yunanca’yı öğrendi. Bu dönemde Galileo ve Kepler’in eserlerinden çok etkilendi. Ayrıca Descartes, Gassendi, Hobbes ve özellikle Boyle’ın felsefi çalışmalarını okudu. Fikirlerini yazdığı Quaestiones Quaedam Philosophicae (Bazı Felsefi Sorular) adlı defterinin başına Latince şu notu düşmüştür: “Plato arkadaşım, Aristoteles arkadaşım, ama en iyi arkadaşım gerçek.

Newton Cambridge’de geçirdiği yıllarda diğer öğrencilerden olan üstünlüğü fark edilememiş, dahiliğini veba salgını nedeniyle çiftlikte geçirdiği iki yılda göstermişti.

Londra’da başlayan veba salgını yüzünden 1665 yılı Ağustos ayında Cambridge kapatıldı ve Newton 1667 Mart’a kadar Woolsthorpe’taki çiftlikte kaldı. Veba salgını süresince çiftlikte geçirdiği zaman içerisinde kütle çekimi üzerine düşünmeye başladı. Çiftlikteki çalışmalarında diferansiyel ve integral hesaplamalarının temelini attı. Geçmişte alan, yay uzunluğu, tanjant bulma gibi eskiden kullanılan yöntemleri diferansiyel hesaplamayı temel alarak birleştirdi. Çiftlikte karanlık bir odada güneş ışığını bir prizmaya tutarak ışık tayfı oluşturmuş ve beyaz ışığın tek başına bir birim olmadığını fark etmiştir.

Newton Yasaları – Newtonun Hareket Kanunları

1. Yasa

Eylemsiz referans sistemi adı verilen öyle referans sistemleri seçebiliriz ki, bu sistemde bulunan bir parçacık üzerine bir net kuvvet etki etmiyorsa cismin hızında herhangi bir değişiklik olmaz. Bu yasa genellikle şu şekilde basitleştirilir: “Bir cisim üzerine dengelenmemiş bir dış kuvvet etkimedikçe, cisim hareket durumunu (durağanlık veya sabit hızlı hareket) korur.”

2. Yasa

Eylemsiz bir referans sisteminde, bir parçacık üzerindeki net kuvvet onun çizgisel momentumunun zaman ile değişimi ile orantılıdır: F = d (mv) / dt. Momentum(mv), kütle ile hızın çarpımına eşittir. Kuvvet ve momentum vektörel nicelikler olduğundan, net kuvvet cisim üzerine etki eden tüm kuvvetlerin vektörel toplamı ile bulunur. Bu yasa sıklıkla şu şekilde ifade edilir: “F=ma: Bir cisim üzerindeki net kuvvet, cismin kütlesi ile ivmesinin çarpımına eşittir.”

3. Yasa

Bir cisme, bir kuvvet etkiyorsa; cisimden kuvvete doğru eşit büyüklükte ve zıt yönde bir tepki kuvveti oluşur. Burada dikkat edilmesi gereken bu kuvvetlerin aynı doğrultu üzerinde olduğudur. Bu yasa çoğu zaman şu cümle ile basitleştirilebilir “Her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır.”

Cambridge’e dönüşü (1667 – 1696)

Cambridge 1667 yılında tekrar açılınca Newton üniversiteye geri döndü ve iki yıl sonra matematik profesörü oldu. 30 yıl boyunca Cambridge’de kalan Newton mektuplar yoluyla diğer bilim adamları ile konuşarak tek başına çalışmalarına devam etti. Bu süre içinde en büyük eseri olan Principia kitabını hazırladı ve tamamladı. Işık ile ilgili çiftlikte yaptığı deneyler sonucu mercekli teleskopların kusurlar yarattığını fark etti ve kendisi bir yansıtmalı teleskop geliştirdi. 1668’de bu teleskop buluşuyla bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı ve 1672’de Royal Society’nin üyesi oldu.

Principia’nın ilk basımı (1687)

Newton tarihin en önemli bilim eserlerinden biri olan Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri) kitabını Latince yayınladı. Kitapta ispatlar geometri ile yapılmış, evrensel kütle çekimi açıklanmış ve cisimlerin kütleleri ile doğru orantılı, mesafeleri ile ters orantılı birbirlerini çektiklerini açıklamıştır.

Bu kitap Newton tarafından üç ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde Galileo ‘nun deneylerinden söz eder ve Kepler kanunlarını matematiksel olarak ispatlar. Bu bölümde kendi ismi ile anılan Newton hareket yasalarını açıkladı. İkinci bölümde akışkan içindeki hareketleri incelemiştir ve en iyi gemi tasarımı için öneriler ortaya çıkarmıştır. Bu bölümde dalga hareketlerini matematiksel incelemesi ilgi çekmiştir.

Bir teklif ile 1696 yılında Kraliyet darphanesinin müdürlüğünü alan Newton Londra’ya yerleşti. Bu işini çok ciddiye almıştı ve özellikle sahte paralara karşı büyük bir mücadele verdi. Londra’daki yaşamı hoşuna giden Newton akademik çalışmaları bir yana bırakarak 1703’te Royal Society’nin başına geçti ve ölümüne kadar bu görevde kaldı. 1705’te şövalyelik unvanı aldı. Newton 31 Mart 1727’de hayatını kaybetti ve Westminister Manastırı’nda gömüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: İçerik koruması uyarısı!!