Dünyadaki ilk anayasa yazılı olarak 1781 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenmiştir. Ancak 15 Haziran 1215 tarihinde İngiltere ‘de imzalanmış olan Magna Carta (Büyük Özgürlükler Sözleşmesi) de ilk anayasa olarak kabul edilebilir ve tarihi anayasal süreçte önemli bir yeri vardır.

Dünyadaki İlk Tuğla

Dünyadaki İlk Tuğla

ilk tuğla

ilk tuğla

Dünyadaki ilk tuğlalar 8 bin yıl kadar önce Filistin ‘de kullanıldığı düşünülmektedir. Bulunan ilk tuğla parçaları güneşte pişmiş balçıktan oluşmaktaydı.

Bugüne dek bulunabilen en eski tuğlalara, Filistin’de bir kazıda rastlandı. 8 bin yıllık oldukları saptanan bu tuğlalar, güneşte pişirilmiş balçıktan yapılmıştı.

M.Ö. 3000 yılında Mısırlılar, pişirdikleri tuğlaların sonradan çatlamasını önlemek için, balçığın içine saman parçaları koymayı öğrenmişlerdi. Özel kalıplar içinde dökülen bu karışım, ara sıra tersyüz edilerek güneşte kurutuluyordu. Isı arttıkça tuğlaların daha dayanıklı olduğunu farkeden Mezopotamyalılar, tuğlaları güneşin altında kuruttuktan sonra, bin dereceye varan sıcaklıktaki fırınlarda ayrıca pişirdiler.

Endüstri devrimi sırasında, tuğlaların yapımı da fabrikasyon haline getirildi. İlk tuğla makinesi, 1825 yılında İngiltere’de yapıldı. Ticari açıdan başarılı olan ilk tuğla üretim tesisleri ise, 1879 yılında yine İngiltere’de, Richard Bennett tarafından kuruldu. 1930 yılından itibaren ise çimento ve kül karışımından biriket üreten tesisler kuruldu.

Tuğla, özellikle kili bol ülkelerde kullanılan bir inşaat malzemesidir. Tuğlaların harçla birbirine tut-turulmasıyla duvar, kaplama, kemer, iskele, vb. örülebilir. Tuğla, ocak ve fırın içlerinin kaplanmasında da kullanılır. Bu tür yerlerde ateşe dayanıklı ateş tuğlasından yararlanılır. Nitelikli tuğlalar, su geçirmez, yanmaz ve çürümez.

Kil, sulu alüminyum silikattır ve içinde demir oksit gibi maddeler bulunur. Tuğla üretiminde kullanılan kil türlerinin ince taneli olması ve suyla karıştırıldığında plastik özellik göstermesi gerekir. Pişirme, kilin kimyasal ve fiziksel yapısını değiştirir. Isı etkisiyle kil tanecikleri birbirine kaynaşır.

İlk tuğlalar çamur ve samandan yapılır, önceleri elle, daha sonraları da kalıpla biçimlendirilip güneşte kurutulurdu. Çömlekçilik gelişince, tuğlalar da kilden yapılmaya ve fırınlarda pişirilmeye başlandı. Bilinen ilk kil tuğlalar İ.Ö. 2500 yıllarında Mezopotamya’da kullanıldı.

Avrupa ‘da da tuğla, Romalılar tarafından yaygın bir biçimde kullanılmış. Roma İmparatorluğunun çöküşünden sonra, kısa bir süre için tuğla yapımı durmuş, ama Roman ve Gotik dönemlerinde yeniden canlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: İçerik koruması uyarısı!!