Dünyanın ilk 1 Nisan Şaka Günü ne zaman olduğu bilinmemektedir ancak 16. yy. ‘dan beri devam ettiği düşünülmektedir.

Dünyadaki İlk Sepet

Dünyadaki İlk Sepet

ilk sepet

ilk sepet

Dünyadaki ilk sepet antik çağlarda kullanılmıştır. Farklı mitolojilerde farklı efsaneler yer alır ve ilk sepet kullanımı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.

Örmeciliğin tarihi antik çağlara dayanır. Örneğin Babil mitolojisinde tanrı Marduk yeryüzünü yaratırken önce denizler üzerine sazlardan ördüğü bir hasırı sermiş, bunun üzerine toprağı serpiştirmiştir. Batı Afrika’daki Dogon halkı tanrının ilk insan için ağzı yuvarlak, tabanı dikdörtgen bir sepet verdiğine inanırlar.

Otlardan, kamışlardan ve ince dallardan sepet ya da sele yapımının kökeni, Taş Devri insanına kadar dayanır. Ortadoğu’da 10 bin yıllık hasırlar, çeşitli kazılar sırasında ortaya çıkarılmıştır.

Elde edilen bulgulara bakılırsa, tahıl depolamak amacıyla çok büyük seleler
de yapılıyordu.

Sepet, genellikle saz, kamış veya buna benzer ince dallardan örülerek yapılan; yiyecek, eşya ve bazen de canlı taşımakta kullanılan kap. Zamanla sepet kavramının anlamı genişlemiş, benzer işlerde kullanıldığı halde; ucuzluk, pratiklik ya da dayanıklılık gibi gerekçelerle farklı malzemelerden üretilen araç-gereçler için de sepet ismi kullanılmaya devam edilmiştir. Buna örnek olarak plastik çamaşır sepetleri ya da alüminyumdan yapılmış sıcak hava balonu sepetleri örnek verilebilir.

Sepet günümüzde her ne kadar eski ve ilkel bir yöntem de olsa taşımacılıkta vazgeçilmez araçlardandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: İçerik koruması uyarısı!!