Dünyadaki ilk aerosol kutusu 1926 yılında Norveçli Erik Rotheim tarafından teori halinde bulundu ve uygulaması ise; 1941 yılında iki Amerikalı, L. I. Goodhue ve W.N. Sullivan tarafından gerçekleştirildi.

Dünyadaki İlk Pil

Dünyadaki İlk Pil

Dünyadaki İlk Pil

Dünyadaki ilk pil 1800 yılında İtalya ‘daki Pavia Üniversitesi ‘nde doğa bilimleri profesörü olan Alessandra Volta tarafından icat edilmiştir.

Dünyadaki İlk Pil

  1. yy.’ a kadar bilinen elektrik türü, bir kumaşa sürterek elde edilen statik elektriktir. Luigi Galvani 1980 ‘de yaptığı deneyin sonuçlarını aradan 11 yıl sonra açıklamış ve “hayvansal elektrik” teorisini ortaya atmıştır.

Pilin İcadı

1973’te kurbağa bacağının kasılmalarının iki farklı metalden kaynaklandığını farketmiştir. Buradan yola çıkarakbakir ve çinko madenleri alarak aralarına tuzlu suya batırılmış süngerler yerleştiren Volta, elektrik akımını elde etmiştir. Böylece volt pili adı verilen pil icat edilmiş oldu. Aynı zamanda hayvansal elektrik teorisi de çürütülmüş oldu.

Ölümünden 54 yil sonra 1881’de Volt adi, elektrik gücü birimi olarak onun anisina ithafen kullanilmaya baslandi.

Piller, günümüzde çok yaygın olarak kullanılan doğru akım kaynaklarıdır. Çeşitli özelliklerde olan  pillerin yapısı temelde aynı olup bir elektrolit içerisine batırılmış farklı iki elektrottan oluşur.

Piller Nasıl Çalışır?

Pillerin çalışma prensibi; kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. Pilde yük-seltgenme ve indirgenme olayları sonucu ile pilin (+) ve (-) kutupları arasında potansiyel farklar oluşur. Oluşan bu potansiyel fark neticesinde; elektron fazlalığı olan negatif kutupta düşük potansiyel, elektron azlığı olan pozitif kutupta ise yüksek potansiyel oluşur. iki kutup iletken bir telle birbirine bağlandığında  negatif kutuptan pozitif kutba doğru elektronlar hareket eder. Bu işlem pilin iki kutbunun da potansiyeli eşit olunca biter ve bu anda pil tükenmiş olur, yani daha fazla akım üretemez. Bu akımı pil ile bir aleti çalıştırdığımızda elektron hareketi sağlanmış olur. Pilin uçları arasındaki potansiyel farkına pilin voltajı veya gerilimi denir ve V ile gösterilir. Pilin uçları arasındaki potansiyel farkı da voltmetre ile ölçülür.

Günümüzde piller birçok alanda kullanılmaktadır. Saatler, mp3 çalarlar, fotoğraf makineleri ve aklınıza gelebilecek birçok elektronik cihazda yaygın bir alanda faydalı olmaktadır.

4 üzerine düşünceler “Dünyadaki İlk Pil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: İçerik koruması uyarısı!!