Dünyadaki ilk köşe yazarı Dr. John Hill, 11 Mart 1951 günü London Advertiser ve Literaty Gazette ‘de müfettiş imzası ile köşe yazarlığına başlayarak, dünyadaki ilk köşe yazarı olmuştur.

Dünyadaki İlk Katarakt Ameliyatı

Dünyadaki İlk Katarakt Ameliyatı

ilk katarakt ameliyatı

ilk katarakt ameliyatı

Dünyadaki ilk katarakt ameliyatı Ebu’l-Kasım Ammâr b. Ali el-Mevsılî tarafından kendisinin tasarladığı enjektör biçimindeki özel bir iğne ile yapılmıştır.

Dünyada bilinen ilk Katarakt ameliyatını, asıl ismi Ebu’l-Kasım Ammâr b. Ali el-Mevsılî (vefatı H. 400 / M.1010) olan ve islâm tarihinde kısaca Ammâr, batıda ise “Canamusalı” olarak tanınan Müslüman tıp âlimi yapmıştır. Ammâr, Musul’da doğduğu için Mevsılî diye anılır.

Göz ilmi yani Oftalmoloji ilminin babası sayılan el-Mevsılî, Horasan, Filistin ve Harran’ı dolaşmış büyük bir göz cerrahıydı. Yaptığı ameliyatlardaki muvaffakiyeti onu efsane haline getirmişti. Sultan Hâkim (M.996-1021) devrinde Mısır’a yerleşen el-Mevsılî, burada göz doktorluğu yaptı. Meşhur “Kitâbü’l-Müntehab fî İlâci’l-Ayn ve İlelihâ ve Müdâvâtihâ bi’l-Edviye ve’l-Hadîd” isimli eserini Mısır’da yazdı.

Halk arasında Kararakt olarak da bilinen Kararakt, göz merceğinin saydamlığını tamamen veya kısmen yitirmesi, donuklaşması ile ortaya çıkan ve mühim görme kaybına sebep olan bir göz hastalığıdır.

Ammâr, kitabında yaptığı göz ameliyatlarını, yani kendi îcâdı olan altı defa yaptığı Katarakt ameliyatınen ufak teferruatına kadar, açık-seçik ve canlı bir tarzda, hatta bugünün okuyucusunun bile rahatlıkla anlayabileceği bir tarzda anlatır.

İslâm aleminin en büyük göz hekimlerinden birisi

İslâmiyet gelmeden önceki Yunanca kaynaklarda bile bu ameliyatlarla karşılaştırılabilecek hiçbir bilgi bulunmamaktadır ve hatta yakın devir literatüründe bile bunların benzeri yoktur. Bundan da anlaşılıyor ki, el-Mevsılî kendisinden öncekilerden kopya yoluyla değil bizzat kendi ilmî kudretiyle bu ameliyatları gerçekleştirmiş ve dünya tıp literatürüne tek olarak geçmişitir.

Bu ilk olam vasfı 18. yüzyıla kadar, öyle kesin ve ilgi çekici hastalık ve tedavi meseleleriyle tekrar karşılaşılıncaya kadar devam etmiştir.

Ammâr’ın en mühim yanı, kendisinin icat ettiği metal bir iğne ile (yani bugünkü enjektör gibi) yumuşak katarakt tabakasını kesin bir şekilde ameliyat etmesidir. Bu ameliyatlarda kataraktı emerek çıkartmayı başarmıştır.Bir diğer husu ise, sarkık iris tabakasını alması ve bununla birlikte görme kabiliyetinin kaybolmamasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: İçerik koruması uyarısı!!