Dünyanın ilk gazetesi hakkında net bilgi bulunmazken, ilk çıkan gazeteye ait Mısırda bir belge mevcuttur. 3400 yıl kadar önce yazılmış, Nil nehri kıyılarında bulunan tablet ilk gazete niteliğindedir.

Dünyadaki İlk Eczane

Dünyadaki İlk Eczane - Dünyanın ilk eczanesi

Dünyadaki İlk Eczane

 

İlk eczaneler 1140 da Napoli ve 1180 de Pariste var olduğu bilinir. Salernordaki tıp eğitimde hekim ve eczacıların ayrılmaları 1076 yılında gerçekleşmiştir.

9. yüzyılda avrupada ilk tıp okulu olarak bilinen Selerno tıp okulu kurulmuştur. Bu okulda Hipokrat, Galen ve İslam bilim insanlarının kitapları okutulur anatomi bilinmezdi. Bazen ise domuz gibi benzer hayvanlar üzerinde bazı incelemeler ve çalışmalar yapılırdı. Sicilya kralı 2Ferdinand, anatomi dersinden geçemeyen öğrenciye cerrah ünvanı verilmeyeceğini söylemiş, 1213 yılında ise imtihana girenler için ;  5 yılda idam edilen bir şahsın kadavrasının çalışma yapılması için  öğrencilere verileceğini bildirdi. Papalık ise 1480 de papa Sixte tarafından buna izin vermeye başladı.

1240 yılında Sicilya Kralı II. Frederik hekimlik ve eczacılığı  ayrı meslekler olarak birbirinden resmi olarak ayırmıştır.

Osmanlı’da İlk Eczane

Dünyadaki İlk Eczane hakkında ayrıca Osmanlı döneminde Fenn-i saydalâni veya fenn-i ispençiyari denilmekteydi. Müslümanlar, ilk resmi eczaneleri daha 708’de, el-Mansur’un hükümdarlığı zamanında kurdular. 9. yüzyıldan itibaren, askeri sağlık işlerine ait olanları da dahil bütün eczaneler, resmi denetlemeye tabi tutuluyorlardı. Her şehirde yeni eczacıları imtihan eden ve onlara lisans veren, eczacıların bir şefi vardı.

Kaynak: Vikipedi

İlk Eczane Hakkında

Biruni, bir kitabında eczacıyı şöyle tarif ediyor:

”Saydelani veya saydenani (eczacı) diye, basit ilaçların hangi nevinin iyi olduğunu ve bunlardan hangisinin üstün tutulması ve seçilmesinin gerektiğini öğrenmeyi ve tıp ilminin tanınmış kişileri tarafından ortaya konulup herkesçe kabul edilmiş bulunan terkipleri, en geçerli metot ve teknikleri kullanarak, en iyi şekilde hazırlamayı kendine sanat edinmiş kişiye derler.”

Anadolu’da ilk eczaneler, Selçuklu döneminde kurulan hastanelerde açıldı. Bu eczanelerin ilki de Anadolu Selçuklu sultanlarından Kılıç Arslan’ın kızı Gevher Nesibe Sultan’ın vasiyeti üzerine 1206 yılında Kayseri’de yapılan Gevher Nesibe Sultan Şifahanesi’nde bulunuyordu.

Bu hastanelerin eczanelerinde ilaç hazırlamak ve ilaç sağlamak için görevli uzman kişiler yer alıyordu. Bu hastanelerin vakfiyelerinde bu kişilerin görevleri, özellikleri ve aldıkları ücretle ilgili bilgiler de bulunuyordu.

Bursa Darüşşifa Vakfiyesinde (1400), bu hastanede ilaç hazırlama işleriyle ilgili olarak ”Saydalan”, ”Şerbetiyan” ve ”Uşşaban” olmak üzere 3 unvan yer aldığı biliniyor.

Fatih (1470), Süleymaniye (1555) ve Edirne (1486) Darüşşifalarının vakfiyelerinde de basit ilaçları sağlayan, ilaç ve macun yapan kişiler için ”Aşşab”, ”Şerbetçi”, ”Edviyeküp” gibi meslek isimlerinin kayıtlı olduğu ifade ediliyor. Bu kişiler genellikle ilaç hazırlamakla görevlilerdi.

Süleymaniye Darüşşifasının vakfiyesinde hastanede çalışanlar arasında eczacıdan başka eczacı kalfası, ”İlaç kilarcısı” ve ”İlaç vekilharcı” gibi ilaçların yapımı, muhafazası ve satın alınması gibi işlerle ilgili kişilere de yer verildiği görülüyor.

İstanbul’da Avrupa’dakilere benzer ilk özel eczanelerin 18. yüzyılın ortalarında yabancı uyruklu eczacılar tarafından açıldığı biliniyor. Kırım Savaşı sırasında Avrupa devletlerinin ordularıyla beraber İstanbul’a gelen yabancı hekim ve eczacıların da etkisi ile sayısının arttığı sanılıyor.

AA

2 üzerine düşünceler “Dünyadaki İlk Eczane

  1. cep telefonu

    Gerçekten süper bi site yapmışsınız ama tek eksiğiniz temanızın sol üst kısmında mevcut olan kaymadır. İnternet explorer 8 diyor ben demiyorum.Onuda düzeltirseniz gerçekten başarılı işlere adım atabilirsiniz.

  2. şevval

    ilk eczane acaba sadece şifalı bitki satışı mı yapıyordu? yoksa tıp ile ilgili kimya çalışmalarını da kapsıyor muydu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: İçerik koruması uyarısı!!