Dünyadaki ilk ekmek buğday tanelerini ezerek una dönüştüren Mısırlılar tarafından, İsa’dan 3000 yıl önce yapılmıştır.

Dünyadaki İlk Canlı

Dünyadaki İlk Canlı

Dünyadaki ilk canlı

Dünyadaki ilk canlı

Dünyadaki ilk canlı nedir ve nasıl oluşmuş, bunu bilmek neredeyse imkansızdır ancak farklı bilimsel çalışmalar sonucu ortaya atılan fikirlere göre; cansız maddelerden kendiliğinden (spontane) oluştuğu şeklindedir ve bu fikir “kendiliğinden üreme hipotezi” olarak bilinir. Aynı şekilde uzaydaki farklı maddelerden dünyamıza gelen spor, tohum gibi nesnelerin çoğalması ile canlıların çoğaldığı düşünülmektedir.

Kendiliğinden üreme hipotezi Louis Pasteur tarafından yapılmış olan bakteriler üzerindeki çalışma ile çürütülmüştür. Pasteur sterilize bir ortamda mikroorganizmaların çoğalmasının imkansız olduğunu kanıtlamış, canlıların da ancak ve ancak canlılar tarafından üreyebileceğini ispatlamıştır.

İlk canlı ‘nın nasıl oluştuğunu belirlemek neredeyse imkansızdır çünkü o zamanki koşulları belirlemek imkansızdır. Yeryüzünün ilk dönemindeki kimyasal bileşimin ne olduğu ile ilgili henüz net bilgi bulunmuyor. Canlıların belli bir moleküler dizilim sonucu oluştukları da düşünülürse, bu dizilimin nasıl sağlandığı konusunda halen ortaya atılan fikirler sadece birer hipotez niteliğindedir.

Dünya ‘nın ortalama 4 – 5 milyar yıl önce oluştuğunu düşünürsek, Dünya’nın organik polimerleri sürekli tutabilecek ortama 3,8 milyar yıl öncesinde ancak kavuşmuş olduğunu söyleyebiliriz. Miller bu bilgi üzerine yapmış olduğu çalışma ile basit organik moleküllerin, Dünya ’nın 4 milyar yıl önceki koşulları laboratuvar ortamında oluşturularak ve o zamanki yüksek enerjili ışınlar, elektrik deşarjları, mor ötesi dalga boyları gibi olguları da kullanılarak belirli ölçüde sentezlenebileceğini göstermiştir. İnorganik yapıdan organik yapıya geçişin ilk adımları da bu şekilde belirlenmiştir.

Bugünkü canlıların yapısını kabaca oluşturan birçok koşul, ilkel yeryüzünün ilk zamanlarında da mevcuttu. O zamanki ilkel atmosfer koşullarında oluşan moleküller arasında S, G, A, U bazları yer alıyordu.

Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda yaşamın kimyasal kökeni hipotezine güç veren önemli kanıtlar sağlamıştır. Canlının kimyasal bileşiklerden kaynaklandığına dair  bir başka kanıt ise yıldızlar arası uzay moleküllerinde bulunur. Teleskoplara bağlı spektrograflarla yıllarca önce uzayda bulunan bazı  basit moleküller bu hipotezi doğrular niteliktedir.

Sonuç olarak dünyadaki ilk canlı ve ilk canlının nasıl oluştuğuna dair henüz hiçbir bilimsel sonuç ve kanıt yoktur. Sadece hipotezlerden ibarettir.

dünyadaki ilk canlı – ilk canlı – dünyadaki ilk canlı nasıl oluşmuştur? – ilk canlı nedir? – ilk canlı nasıl meydana geldi? – ilk canlı oluşumu – ilk canlıların ortaya çıkışı – ilk canlılar nasıl ortaya çıktı? – kendiliğinden üreme hipotezi – ilk canlı ile ilgili hipotezler

3 üzerine düşünceler “Dünyadaki İlk Canlı

  1. elevation

    pasteur, çürük etten kurtların türediği varsayımını çürütmüştür, canlının cansızdan 1.5 milyar yıllık moleküler evrimle oluşmasını değil. dünyanın ilk dönemleri tek hücreli bakteri benzeri organizmaların moleküler evrimle oluşması için gerekli zemini taşıyordu. bunun neticesinde zamanla -niceliğin niteliğe dönüşümü- şeklinde cansızdan nicel değişikliklerle meydana gelen moleküler evrim süreci canlıyı niteliksel bir şekilde meydana çıkardı. cansızdan canlının ortaya çıkması nicel değişimlerin, nitel sıçramalar ile kesintiye uğramasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: İçerik koruması uyarısı!!