Dünyadaki ilk sütyen Mary Phelp Jacop tarafından Amerika 'nın New York şehrinde 1913' te icat etmiştir.

Dünyadaki İlk Alkol

Dünyadaki İlk Alkol

ilk alkol

ilk alkol

Dünyadaki ilk alkol, bir tesadüf eseri olarak mayalanma yolu ile doğal alkol oluşturmuş meyve ve sebzelerin yenmesi ile ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Alkol, en eski ve en çok kullanılan kimyasal maddelerden biridir. Alkolün ilk kez, tarih öncesi insanlar tarafından, mayalanma yoluyla doğal alkol oluşturmuş meyve ve sebzelerin yenmesiyle bir tesadüf sonucu bulunduğu sanılıyor.  İnsanoğlu, onun gerçek özelliklerini kavradıktan sonra, ilaç sanayiinden endüstriye, çeşitli bilimlerden sosyal festivallere kadar birçok konuda, alkol, insan yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. ilk alkol hikayesi bu şekilde gelişti.

ilk biranın, İ.Ö. 8000-6000 yılları arasında Mezopotamya’da yapıldığı biliniyor. O dönemde insanlar, arpanın mayalanmasını sağlıyorlar, sonra da sıcak suyla karıştırarak içiyorlardı. Bira gibi, şarabın bulunması da, çok eski yıllara dayanır.

Saf alkolün ilk damıtılması ise, İ.S. 1100 yıllarına rastlar. O tarihte, İtalyanlar, şarabı ya da birayı belirli bir sıcaklığa kadar kaynatarak buhar haline dönüşen alkolü damıtarak, saf alkol elde etmeyi öğrenmişlerdi. Bu yöntem, 15. yüzyıldan itibaren Asya ve Batı Avrupa’ya yayıldı. Sarhoşluk ise, alkolün insan vücuduna girdiği ilk günden bu yana, bir toplumsal sorun oldu.

Alkol; etil alkol renksiz, saydam, uçucu, yanıcı ve kendine üzgü kokuya sahip olup, mayalanmış şekerli sıvıların damıtılması sonucu elde edilir. Bu damıtma sonucunda ortaya çıkan zehirli alkollerde vardır. (metil,propil,butil vb.) Bizlerin sözünü ettiğimiz alkol etil alkoldür.

İlk alkolün nerede, ne zaman ve nasıl bulunduğu bilinmemektedir. Mısırlılar ve eski yunanlılar tarafından kullanıldığı çeşitli belge ve kaynaklarla kesinleştirilmiştir. Yalnız ilk içkinin ne tür olduğu bilinmemekle beraber M.Ö. 1000 yıllarında pirinçten elde edilen konsantre edilmiş sert bir içkiden söz edilmektedir. Alkolün bulunuşu tarih öncesi devirlere uzanır.

Meyve ve sebzelerde doğal olarak oluşan alkolün, tarih öncesi insanların bunları yemesiyle tesadüfen bulunduğu sanılıyor. alkol kelimesi Arapça ‘dır. Ayrıca bir Arap olan Cabir ibn Hayyan (hayyan’nın oğlu cabir) şarabın damıtımını ayrıntılı olarak yazmıştır. Dilimize imbik olarak giren Arapça kökenli kelime damıtma işleminde sıvıların kaynatıldığı bir aygıttır. İmbik, başka bir değişle mayalanmış sıvıların içinde kaynatılarak buhara dönüştürülüp, bu buharın soğutulmuş bir bölümden geçirilip sıvı hale geçmesi ile (nişasta yada şeker içeren tüm meyve ve sebzelerden mayalanma ve sonrasında damıtma) alkol elde etmek için kullanılan Pot stil, bakırdan yapılan bir aygıttır. imbikte kaynayan sıvının buharı alkoldür. içkiler saydam renkte olup (beyaz) ve asıl rengini ise yıllandırıldığı meşe fıçılarından veya başka yöntemlerle renklendirilirler.

Alkollü içkiler üç’e ayrılır;

Şarap gibi üzüm veya diğer meyve sularının mayalanması ile elde edilenler, yani hafif alkollü içkiler. bira gibi, tahıllardaki nişastanın şekere ve daha sonrada alkole dönüşmesiyle elde edilen içkiler (hafif alkollü içkiler) alkollü sıvıların damıtılmasıyla elde edilen rakı, votka, cin, viski gibi içkilerdir. (yüksek alkollü içkiler) Not: Damıtma sonucunda içkilerin alkol derecelerini düşürmek için su kullanılır. Örneğin; 90 derecedeki bir içkinin alkol derecesini yüzde 30-40 lara düşürmek için su ilave edilir.

Mayalanma

(tahammür, fermantasyon) organik maddelerin kimi mikroorganizmalarca salgılanan enzimlerin etkisiyle uğradığı değişikliktir. DAMITMA (distilasyon) bir sıvının buharlaştırılıp sonra tekrar yoğunlaştırılarak sıvı haline dönüştürülmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: İçerik koruması uyarısı!!